Polityka prywatności - RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIURO PODRÓŻY "AMIDA" IWONA CZYŻOWSKA z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 34, 43-300 Bielsko-Biała.
Kontakt: e-mail: amida@amida.com.pl, tel.: 33 822 76 08, 33 822 87 07 lub pod adresem naszej siedziby.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe Podróżnych, którzy skorzystali / korzystają z imprez turystycznych.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy dane?

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:
- zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług turystycznych (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit b RODO) - "wykonanie umowy",
- wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",
- dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit f RODO) ? "prawnie uzasadniony interes",
- marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit f RODO) ? "prawnie uzasadniony interes",
- marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna ? art. 6 ust. 1 lit a RODO) - "zgoda".

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane przechowywane nie dłużej niż to niezbędne, tzn. do momentu wykonania usługi oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Przestaniemy przetwarzać Państwa dane do celów marketingowych, w tym profilowania i celów analitycznych, od momentu wycofania uprzednio udzielonej zgody do tych celów.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do:
- upoważnionych do tego celu naszych pracowników,
- podmiotów współpracujących z nami w celu realizacji usługi (np. przewoźnik, towarzystwo ubezpieczeniowe, pracownicy obiektów noclegowych, pilotom),
- podmiotów świadczących na naszą rzecz usług księgowych, informatycznych, prawnych, pocztowych, bankowych,
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - tylko w sytuacji koniecznej do wykonania usługi.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest obowiązkowe do zawarcia i wykonania umowy.
Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwa prawa w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych?

- prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenie ich przetwarzania, bycia zapomnianym,
- prawo wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszym Biurem na e-mail: rodo@amida.com.pl